Από το 1998, η Eco-Counter έχει αναπτύξει απαράμιλλη τεχνογνωσία, για συστήματα μέτρησης ανθρώπων.
Mavros Sotiris
Body&Mind Sports Consultants ltd


51 Agiou Georgiou
2540 Dhali Cyprus

Cell: + 357 99693069

Μαύρος Σωτήρης
Body&Mind Sports Consultants ltd


Αγίου Γεωργίου 51
2540 Δάλι
Κύπρος

Τηλ: 00357 99693069