ΣΤΗΝ ΑΙΧΜΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

650 σημεία αφής ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ευφυής αλγόριθμοι μέτρησης (για δυνατό πάτημ, λειτουργία πλήθους κτλ), ικανό να υπολογίζει όλους τους επισκέπτες.

Αναγνώριση κατεύθυνσης κίνησης.

Ένα mat (χαλί), πλάτους ενός μέτρου, μπορεί να παρακολουθήσει ροές 1200 ατόμων ανά ώρα.

Έχουν καταγραφεί, σε τρείς μέρες, 1 εκατομμύριο περάσματα από 48 διασυνδεδεμένα Instant Counting mats.

ΕΞΥΠΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟsoftware

 

Παρακολούθηση του αριθμού των ατόμων σε μια αίθουσα σε πραγματικό χρόνο.

Άμεσα στατιστικά κίνησης – ενημέρωση κάθε 3 λεπτά- ανάλυση ανά διαστήματα 15 λεπτών.

Αναγνώριση πιθανών δυσλειτουργιών.

Πυκνότητα / Κατεύθυνση της ροής κίνησης ανά ζώνη.
 

Πως ΔΟΥΛΕΥΕΙ

1- Τα instant counting mats συνδέονται σε ένα ασύρματο δίκτυο. Μπορούν να διασυνδεθούν μέχρι και 90 instant Counting mats.

2- Το αποκλειστικό λογισμικό «επόπτης σε πραγματικό χρόνο» εμφανίζει τα δεδομένα και επιτρέπει τη παρακολούθηση του συστήματος σε πραγματικό χρόνο.

3- Τα δεδομένα στέλνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Eco-Viso για λεπτομερή ανάλυση και αυτόματες εκθέσεις.

ΕΥΕΛΙΚΤΟ