TILLFÄLLIGA NYCKELFÄRDIGA STUDIER

Vid genomförande av en nyckelfärdig studie så fixar Instant Counting en besöksrapport på ett kick. Rapporten innehåller:

Antal in- och utpassager.

Besöksstatistik för var 15:e, 30:e eller 60:e minut eller per dag.

Heta besöksområden och flöden mellan olika zoner.

Instant Counting är så lätt att använda och allt som behövs är att följa fyra enkla steg.

TILLFÄLLIG EVENEMANGSORGANISATION

ENGÅNGS NYCKELFÄRDIG STUDIE


1- Erhåll "redo-att-räkna" paketet.

2- Lägg mattorna på golvet och börja räkna.

3- Skicka tillbaks utrustningen.

4- Erhåll din anpassade flödesstatistik.
 

BESÖKSRAPPORT

DETALJERAD BESÖKSRAPPORT
MÄSSOR, FESTIVALER, SEMINARIER OCH UTSTÄLLNINGAR