MUSÉER, OFFENTLIGA BYGGNADER OCH HANDELSOMRÅDEN

Instant counting gör det möjligt att få tillförlitlig data på minuten utan installation eller kalibrering.


Undvik att överstiga den maximala besöksgränsen i en byggnad och förbättra säkerheten.

Få koll på besökstoppar och dalar och antalet in- och utpassager.

Visa den genomsnittliga besöksstatistiken uppdaterad i realtid.

Mät framgången för tillfälliga utställningar och särskilda zoner.

Flytta räkningssystemet från en plats till en annan.

Louvren, Paris

7 Instant Counting-mattor med en bredd på 2 till 7 meter.

Flödesmätningar och beräkningar i realtid avseende den maximala kapaciteten av människor i olika rum.

Valt för sin enkla installation, oberoendehet, moduluppbyggnad och noggrannhet.
 

FLÖDESÖVERVAKNING I REALTID

 
ANALYSERA OCH JÄMFÖR

Mät folkmassor för att identifiera besökstoppar och heta områden.

Jämför flöden och utvecklingar på olika stråk och i utställningszoner eller rum.
 
FÖRBÄTTRA ORGANISATIONSPLANERING

Optimera resursbehov efter tidigare besöksstatistik.
 
FÖRBÄTTRA SÄKERHETSHANTERINGEN

Håll koll på när man närmar sig det maximala antalet besökare.