KONFERENSER OCH SHOWERInstant Counting är flexibel och anpassningsbar, vilket gör den till en lämplig räknemetod för en mängd olika evenemang. Det är möjligt att använda upp till 90 mattor per evenemang. Enkel installation, nedmontering och realtidsövervakning .Tillgängligt för försäljning eller uthyrning. Evenemangsstöd och tillsyn är också tillgängligt.


Förbättra den övergripande evenemangsledningen.

Känna till svängningar i specifika områden.

Utvärdera och jämför flödestendenser av ett stråk.

Bättre analysprestanda.

REED EXHIBITIONS USA

PLATSASSISTANS, INSTALLATION OCH ÖVERVAKNINGSTJÄNSTER


Teknisk support, installation och tillsyn.

93,000 m² och 16km gångstråk.

50 sammankopplade Instant Counting-mattor.

1 miljon passager registrerade på 3 dagar.

Installation på 2 timmar, nedmontering på 1 timme.

Omedelbar statistik över flöden och jämförelser mellan olika stråk, timmar och dagar.
 

FLÖDESÖVERVAKNING I REALTID

ANALYSERA OCH JÄMFÖRA

Mät folkmassor för att identifiera besökstoppar och hotspots.

Jämför flöden och utvecklingar på olika stråk och i utställningszoner eller rum.

Utvärdera sponsorers exponering.
FÖRBÄTTRA ORGANISATIONSPLANERING

Optimera resursbehov efter tidigare besöksstatistik.
 
FÖRBÄTTRA SÄKERHETSHANTERINGEN

Håll koll på när man närmar sig det maximala antalet besökare.